Shatilli cafe‘xtra
Shatilli cafe‘xtra
Sektör:  Cafe - Restaurant
Kuruluş Yılı:  2010
Toplam Çalışan Sayısı :  15
Merkez Ülke:  TR
Şube Sayısı:  2
Fİrma Tanıtımı : Conseptimizin kuruluş amacı; Sizlerinde bildiği gibi ülkemizde geçmişte mevcut olan mahalle aralarındaki pastaneler günümüzde konseptlerini güncellemiş olup şuan servislerinden,sunumlarından son derece keyif aldığımız coffee shop lara dönüşmüştür.Halihazırda mevcut olan coffee shopları incelediğinizde yoğunluklarının çok fazla olduğunu, fakat işletmecileri ile görüşüldüğünde cirolarının yoğunluğa ters orantılı olduğunun tespitinde bulunacaksınız.Takdir edilirki bistro-restaurant ağırlıklı yemek çeşitlerinin hem malzeme hem işçilik maliyetleri gözönüne alındığında işletmenin kar marjı düşük,giderlerinin yüksek olduğunu göreceksiniz .Bu sebepten dolayı hem misafirlerimize daha kapsamlı hizmet vermek buna paralel ciroları arttırmak ve karlılıgı yükseltmek adına coffee shop lar ile bistro-restaurant sistemleri arasındaki kopukluğu yumuşak bir köprü bağlantısı kurarak coffee shop lara uygun yemek alternatif leri zenginleştirip işler hale getirdik.Ve bu yeni yapılanmaya Cafe’xtra adını verdik.Conseptimizin oluşumunda sektordeki mevcut cafe sistemi ile restaurant-bistro sistemi arasındaki boşluğun farkedilmesi etkili olmuştur.Biz iddia ediyoruzki geçmişte pastanelerin değişerek cafe shoplara dönüştüğü gibi,artık mevcut coffe shop larında ,yenilenme zamanı ve sizlere sunduğumuz yeni cafe’xtra sistemine geçiş zamanı gelmiştir. Bu tespitimizin sektöre katılacak yeni yatırımcılara,mevcut cafee shoplara ve buna paralel Türk ekonomisine olumlu katkıları olacağı inancındayız.
Bayilik Şartları:  Franchisee Şartları: İşyerlerinin ve kahve kültürüne sahip olan kesimin yoğun olduğu merkezlerde ve bu merkezlere yakın bölgelerde, şubelerimizin açılması gerekmektedir. Franchisee adaylarının kesinlikle eğitim almalarını ve özellikle de dükkanlarının başında bizzat kendilerinin ya da yine eğitim almak şartıyla akrabalık derecesi olan kişilerin durmaları gerekmektedir.Yine hatırlatmakta fayda görüyoruz ki; İlk hedefimiz; Sizlere İtibarlı-Keyifli-Karlı bir iş ortamı hazırlayarak şuana kadarki edindiğimiz tecrübeleri sizlerle paylaşmaktır. Firmamızın temel prensibi insanlar arasındaki iletişimin vazgeçilmez şartı olan karşılıklı GÜVEN ortamının sağlandığı bir çizginin paralelinde işbirliğini oluşturmaktır. Coffee shop-bistro mekanı ile ilgili olarak ,İç mekanın asgari 100 m2-Dış mekanın asgari 30 m2 olması bizim için yeterlidir.Dekorasyon gideri ,conseptimize uygun bir mekanın hazırlanması için m2 bazında yaklaşık 800-1000 $ arasındadır.Tecrübe bedeli olarak,franchisee mizden karşılıklı görüşmede belirlediğimiz know how bedeli talep ediyoruz.Bu bedel ,İsim hakkını-Mimari proje bedelini-İşletmeci vePersonel eğitimini –Menü ve Broşür desteğini kapsamaktadır.Ayrıca, aylık cirodan % 3 rolaty fee bedeli talep edilmektedir.
Bayilik Paketinin İçeriği:  
Bayilik Verilecek İller: Türkiye
Yatırım Maaliyeti:  İç mekan m2 -1000 TL/dış mekan m2 500 TL
Ortalama Kar Marjı:  ciro ile doğru orantılı
Reklam Katılım Ücretleri:  % 2
Gelirden Pay: % 3
Ek Hususlar:  
İlgili Kişi: Oğuzkan Erman
Adres:  1.Kordon
Telefon: 0 232 422 20 92
Faks:  
Web Sitesi:  www.shatilli.com.tr